STOWARZYSZENIE

 

O NAS
STRONA GŁÓWNA
MANIFEST
GENEZA I CELE
KONTAKT
WYSZUKIWARKA
HISTORIA GRUPY

GALERIA ZDJĘĆ

FILMY

DO SŁUCHANIA

TEATR SANTO SUBITO

POEZJA

DO CZYTANIA

RZYM 16-23.10.2010

ZIEMIA ŚWIĘTA 19 - 26.04.2013

 

2017.11.18 Encyklika Slavorum Apostoli - spotkanie z Ks. Piotrem na Woli

 

Tematem naszego spotkania była encyklika św. Jana Pawła II SLAVORUM APOSTOLI, poświęcona św. Cyrylowi i Metodemu i ich roli w historii chrześcijaństwa.

 

Nasza grupa wybrała się do parafii św. Wojciecha, w której od 5 lat pracuje ksiądz Piotr - nasz przewodnik duchowy w pierwszych latach działalności grupy Santo Subito, osoba ogromnej wiedzy w sprawach chrześcijaństwa.

 

 

Podczas naszego spotkania ksiądz Piotr przedstawił nam drogę, którą trzeba było pokonać, aby Kościół Boży powstał w Polsce i jaką szczególną rolę w dziele ewangelizacji odegrali święci Cyryl i Metody. Ponieważ postacie św. Cyryla i Metodego nie są powszechnie znane przytoczył kilka faktów z ich pracowitego życia.

 

Cyryl (Konstantyn) urodził się w 827 roku, Metody (Michał) w 815 roku. Byli synami wyższego oficera garnizonu. Nie wybrali jednak drogi życiowej, którą ułatwiało im pochodzenie.

Po studiach filozoficznych w Konstantynopolu Cyryl prowadził wykłady z filozofii i pracował jako bibliotekarz. Był jedną z najbardziej wykształconych osób w tamtych czasach. U schyłku swojego krótkiego życia w 855 roku dołączył do swojego brata Metodego, który był zakonnikiem w klasztorze w Bitynii.

 

Metody wybrał życie zakonne, choć z uwagi na ukończone studia prawnicze powierzono mu sprawowanie zaszczytnego urzędu na dworze cesarskim.

 

 

Św. Cyryl i Metody nazywani byli "Braćmi sołuńskimi" i to im, misjonarzom, z uwagi na dobrą znajomość języków obcych cesarz powierzył trudne zadania rozstrzygania sporów religijnych i ewangelizację.  Po udanej misji zażegnania sporu między żydami, chrześcijanami i Saracenami zostali wysłani przez Patriarchę św. Ignacego do Bułgarii, gdzie pracowali 5 lat. Nie tylko Bułgaria, lecz cała słowiańska część Europy zawdzięcza przyjęcie wiary chrześcijańskiej św. Cyrylowi i Metodemu, którzy stworzyli podstawy języków słowiańskich. Cyryl przetłumaczył Ewangelię i Psalmy na język starocerkiewno-słowiański. Na zaproszenie księcia Rościsława misjonarze przybyli na Morawy i tu po raz pierwszy do sprawowania liturgii wprowadzono język słowiański pisany alfabetem greckim – tzw. gładolicÍ, przekształconą następnie po wprowadzeniu do pisma dużych liter alfabetu greckiego w tzw. cyrylicę. W swojej pracy misyjnej Cyryl i Metody spotykali się ze zrozumieniem narodów słowiańskich, ale z drugiej strony z niechęcią kleru zachodniego np. niemieckiego i prześladowaniami, uważano bowiem, że jedynymi językami do sprawowania eucharystii są: hebrajski, grecki i łacina.

 

Św. Cyryl zmarł przedwcześnie w 869 roku. Jego brat mianowany przez Hadriana II arcybiskupem Moraw i Panonii kontynuował swoją pracę misyjną mimo ostrego sprzeciwu arcybiskupa Salzburga, który uwięził go na 2 lata. Z pomocą św. Metodemu przyszedł papież Jan VIII.

 

Arcybiskup Metody zmarł w 885 roku.

 

 

W Encyklice Slavorum Apostoli papież Jan Paweł II napisał: "Biorąc pod uwagę pełnię wdzięczności cześć, jaką święci Bracia z Salonik cieszą się od wieków, zwłaszcza pośród narodów słowiańskich i pomny na ich bezcenny wkład w dzieło głoszenia ewangelii wśród tych ludów oraz w dzieło pojednania, przyjaznego współżycia, ludzkiego rozwoju i poszanowania wrodzonej każdemu narodowi godności ogłosiłem 31XII 1980 roku Listem Apostolskim Egregiae Virtutis świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy".

 

Papież Jan Paweł II był kontynuatorem linii wyznaczonej przez swoich poprzedników, w tym Leona XIII, który w dniu 30.IX 1880 roku rozszerzył kult obu świętych na cały kościół i Pawła VI, który w dniu 24 X 1964 roku ogłosił św. Benedykta patronem Europy. Dzieło ewangelizacyjne św. Cyryla i Metodego zostawiło trwałe ślady w kulturze chrześcijańskiej, choć kolejne dziesięciolecia po ich śmierci przyniosły rozłamy i spory religijne. W wyniku rozłamu chrześcijaństwa (tzw. schizmy wielkiej) w 1054 roku po odłączeniu się Patriarchy Rzymu Patriarcha Konstantynopola zajął pozycję zwierzchnika lokalnych kościołów prawosławnych bez prawa ingerencji w ich sprawy wewnętrzne.

 

Doktryna prawosławia opierała się na dekretach pierwszych soborów powszechnych i przekazach ojców kościoła, które mają takie samo znaczenie jak te zawarte w Piśmie Świętym. Prawosławie nie uznało i nie uznaje prymatu Rzymu, nie przyjmuje pochodzenia Ducha Świętego, odrzuca szereg dogmatów np. o niepokalanym poczęciu NMP. Jako większość wyznaniowa występuje w takich krajach jak Mołdawia, Grecja, Rumunia, Ukraina i innych. Najważniejszym obrządkiem jest bizantyjski, choć dopuszczane są także inne obrządki np. koptyjski. Funkcje prymatu w kościele prawosławnym przez długie lata sprawował patriarcha Konstantynopola, a po upadku Cesarstwa w 1453 roku do tej funkcji pretenduje Patriarchat Moskwy. Na przestrzeni dziejów wyłoniło się wiele różnych odłamów chrześcijaństwa takich jak np. luteranizm, kalwinizm, metodyzm, baptyzm i wiele innych. Jakże aktualna jest zatem modlitwa o jedność chrześcijan.

 

 

W tej krótkiej relacji z naszego spotkania przytoczyłam tylko wybrane fakty z życia św. Cyryla i Metodego, którzy mieli szanse objęcia wysokich stanowisk, a wybrali trudniejszą drogę i nie zniechęcali się trudnościami w pracy misyjnej. Droga jaką kroczyło i kroczy chrześcijaństwo nigdy nie była łatwa, dlatego zachowajmy tych świętych w naszej pamięci. Podczas naszego spotkania jeszcze raz przekonaliśmy się jak ogromną wiedzę o skomplikowanych losach chrześcijaństwa ma ksiądz Piotr. To było bardzo potrzebne spotkanie nie tylko dla pogłębienia naszej wiedzy, ale także odnowienia serdecznych kontaktów.

 

Bóg zapłać Księże Piotrze!

 

Galeria zdjęć

 


GALERIA POZIOMA
ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

!!! CO, GDZIE, KIEDY !!!
czerwiec, 2019
pnwtśrczptsbnd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

PODZIĘKOWANIA

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

AKT ZAWIERZENIA GRUPY

SONDA
Czy Polacy wystarczająco pielęgnują pamięć św. Jana Pawła II
TAK
NIE

Wyniki
WAŻNE STRONY

Stowarzyszenie Pamięci Jana Pawła II
Ruch kolekcjonerów
pamiątek Jana Pawła II
stowjanpawel2.rejowiec.pl

Parafia Św. Ojca Pio na Kabatach w Warszawie
Parafia przy której działa
grupa Santo Subito
www.opio.pl

KONTO UŻYTKOWNIKA
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Grupa "Santo Subito" - Parafia Św. Ojca Pio w Warszawie
ul. Rybałtów 25 - tel. Maciek 607-370-111, Piotr 604-280-522
e-mail: maciej.tc@gmail.com, popoinke@gmail.com
Informacje działają w oparciu o system CMS Webman
Generowanie strony [s]: 0.0440