STOWARZYSZENIE

 

O NAS
STRONA GŁÓWNA
MANIFEST
GENEZA I CELE
KONTAKT
WYSZUKIWARKA
HISTORIA GRUPY

GALERIA ZDJĘĆ

FILMY

DO SŁUCHANIA

TEATR SANTO SUBITO

POEZJA

DO CZYTANIA

RZYM 16-23.10.2010

ZIEMIA ŚWIĘTA 19 - 26.04.2013

 

2013.04.24 Pielgrzymka do Ziemi Świętej - środa

 

 

Relacja z pielgrzymki do Ziemi Świętej.

DZIEŃ 6 - Środa - 24 kwietnia 2013 r.

 

Kneset:

ParlamentIzraela. Siedziba znajduje się wJerozolimie. Dwie trzecie parlamentu znajduje się pod ziemią. Parlament jest chroniony przez honorowąGwardię Knesetu.

Jakowładza ustawodawczaKneset uchwala prawa, nadzoruje działalnośćrządu, ma władzę usunięciaPrezydentapaństwa, usunięciapremierai jego rządu poprzez głosowanie braku zaufania oraz ogłoszenia wcześniejszychwyborów. W Izraelu jest inaczej niż w Polsce - nie ma konstytucji, tylko są rozporządzenia dotyczące każdej dziedziny życia.

 

 

Parlament składa się z jednej izby, którą stanowi 120 deputowanych. Każda religia ma swoich reprezentantów. Premier ma największy wpływ na rząd. Abyustawazostała zatwierdzona, projekt musi przejść przez trzy czytania w parlamencie. Ostatecznie ustawę podpisuje prezydent, premier i odpowiedniminister. Debaty parlamentu odbywają się wjęzyku hebrajskimiarabskimprzy zastosowaniu tłumaczeń symultanicznych.

W Knesecie w zasadzie nie ma wymaganegokworum- parlament przyjmuje ustawy w składzie jaki jest na sali. Decyzje podejmuje się poprzez głosowanie parlamentarną większością. Każdaustawamoże być przyjęta poprzez zwykłą większość, nawet taka, która koliduje zUstawą Zasadniczą Izraela. Każda przegłosowana ustawa musi być podpisana przez prezydenta, który nie ma prawaweta. Kneset jest upoważniony do usunięcia ze stanowiska prezydenta państwa, może również zdecydować o wcześniejszych wyborach.

15 kwietnia1956 r. rzeźbiarz BennoElkan stawia vis a vis Knesetu Menorę czyli pomnik w kształcie hebrajskiego świecznika siedmioramiennego jako symbol i godło Izraela. Liczba 7 jest liczbą doskonałą.

 

Ain Karem:

Osiedle mieszkaniowe znajdujące się na terenie Zachodniej Jerozolimy.

Zgodnie z chrześcijańską tradycją w Ain Karem mieli mieszkać św. Zachariasz wraz z żoną św. Elżbietą. To tutaj wskazuje się miejsce narodzin św. Jana Chrzciciela. Zgodnie z tekstami nowotestamentalnej Ewangelii Łukasza do tej położonej w Górach Judzkich miejscowości miała przybyć Maryja, by usługiwać swojej krewnej Elżbiecie. W związku z tym istnieje w dzielnicy kilka sanktuariów chrześcijańskich, które odwiedzane są przez licznie przybywających do Ziemi Świętej pielgrzymów z całego świata, min:

 

Kościół św. Jana Chrzciciela:

Został odbudowany w XII w. na ruinach wcześniejszego bizantyjskiego przez krzyżowców. Zajęty później przez muzułmanów i sprofanowany. W 1621 r. odkupili go franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej. Został on przywrócony do kultu w 1674 r. Na lewo od ołtarza znajduje się naturalna grota, która uważana jest za pozostałość domu św. Zachariasza. Według tradycji tutaj właśnie miał urodzić się św. Jan Chrzciciel. W kościele znajdują się liczne obrazy przedstawiające św. Jana Chrzciciela.

 


Spotkanie z księdzem Dobromirem:

W Boskim ogrodzie Kościoła św. Jana Chrzciciela ugościł nas przełożony kościoła - ksiądz Dobromir, który był organizatorem Jubileuszowej pielgrzymki Jana Pawła II do Ziemi Świętej i podzielił się z nami wspomnieniami ze spotkania z Janem Pawłem II w 2000 r. Ksiądz Dobromir organizował wszystko, co było związane z celebracją.

 

 

Dobromir Jacek Jasztal - ur.15 sierpnia1966 r. wBodzentynie, polski prawnik, doktorprawa kanonicznego,franciszkanin. Studiował filozofięwWyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych (potocznie zwanych franciszkanami) w Katowicach, po czym został skierowany na studiateologicznedo Studium Theologicum JerosolimitanumwIzraelu(Klasztor Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie). Po złożeniu profesji zakonnej w 1989 i przyjęciu święceń kapłańskich w 1992 w Katowicach, kontynuował studia z zakresu prawa kanonicznego w rzymskim Antonianum, gdzie doktoryzował się w 1997r.W 1998 r. podjął pracę dydaktyczną w SeminariumKustodii Ziemi Świętejw Jerozolimie. Był przełożonym Klasztoru Ubiczowania w Jerozolimie przy Via Dolorosa. Następnie pełnił urząd dyskreta (członka radyKustosza Ziemi Świętej)i głównego ekonoma. Obecnie jest gwardianem Klasztoru Św. Jana ChrzcicielawAin Karem.

 

 

Ksiądz Dobromir opowiadał nam o tym, że Franciszkanie są na Ziemi Świętej od 1219 r. Święty Franciszek chciał, by bracia byli w miejscach na ziemi naznaczonych celem zbawienia. Pielgrzymka naszego Papieża była bardzo trudnym celem. Jan Paweł II potwierdził misję franciszkanów na Ziemi Świętej. Franciszkanie to 39 narodowości, język urzędowy – włoski. Do tej pory poprzez wieki wśród franciszkanów było 3 tys. męczenników. Franciszkanie min. nauczają – w chwili obecnej mają około 10 tys. dzieci w szkołach chrześcijańskich.

Ksiądz Dobromir podczas organizacji pobytu papieża musiał pogodzić dwa aspekty pielgrzymki: pierwszy czyli franciszkanów ze swoją misją i drugi czyli Jana Pawła II jako pielgrzyma. Papież chciał spotkać wszystkie kościoły i religie obecne w Ziemi Świętej: chrześcijan, muzułmanów i Żydów, kościół ormiański, łaciński, grecki, prawosławny, katolicki, kościoły katolickie wschodnie (jest ich 21), syrian, Koptów. Chciał spotkać wszystkie kościoły lokalne. Było to bardzo zawiłe, bo był to kontakt papieża z ludźmi o różnych mentalnościach.

Pierwszy szczebel spotkań obejmował władze rządowe i przedstawicielstwo apostolskie. Przyjazd reprezentacji z Rzymu zakończył się sukcesem – propozycja księdza Dobromira w sprawie organizacji została przyjęta bez uwag.

Jan Paweł II odprawił mszę św. w Wieczerniku – była to pierwsza oficjalna Eucharystia po usunięciu franciszkanów z Wieczernika w 1551 roku!!! W Wieczerniku nie wolno odprawiać mszy i innych celebracji chrześcijańskich, władze żydowskie zgodziły się tylko ten jeden raz.

Na Wzgórzu 8-Błogosławieństw Papież odprawił mszę św. dla młodzieży – około 40 tys. osób.

W Betlejem Jan Paweł II odprawił mszę św. przed Urzędem Miasta – pierwszy raz w historii muezzin poczekał z modlitwą w południe!!! Poczekał, aż papież skończy kazanie, a następnie papież poczekał aż muzułmanie odmówią modlitwę w południe i dopiero potem dokończono mszę świętą.

Jan Paweł II to drugi papież, który odwiedził Ziemię Świętą. Pierwszy był papież Paweł VI w 1964 r. W prasie izraelskiej Jubileuszowa pielgrzymka miała wydźwięk pozytywny. Pisano żartobliwie: „Niech on już stąd wyjedzie, bo nam tu wszystkich nawróci.”

 

 

 

Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem:

WczesnochrześcijańskabazylikawBetlejemzbudowana nad miejscem, gdzie miał się narodzićJezus Chrystus, jeden z najstarszych nieprzerwanie funkcjonującychkościołówna świecie. Podprezbiteriumbazyliki znajduje się poświadczonetradycjąi w źródłach pisanych miejsce narodzin Jezusa w grocie zamienionej w kaplicę. Opiekę nad bazyliką sprawująmnisigreccyiormiańscy. Główny ołtarz jest więc prawosławny. Na terenie Groty Narodzenia znajduje się Kaplica Żłóbka, która jest własnościąfranciszkanówjako oficjalnych przedstawicieliKościoła katolickiego.

 

 

Obecną formę architektoniczną Bazylika Narodzenia Pańskiego uzyskała w wyniku przebudowy w 565 r. Zbiegiem okoliczności jako jedyne miejsce w Ziemi Świętej uniknęła zburzenia podczas najazdu perskiego w 614 r. Legenda głosi, iż dowódca perskiSzarbarazzostał poruszony wizerunkiemTrzech Króliw szatach wschodnich, które przypominały jego własne i jego żołnierzy.

Bazylika ma strukturępięcionawową – nawa główna i po 2 nawy boczne (niegdyś handlowe).

Z 1717 r. pochodzi istniejąca do dzisiaj srebrna gwiazda na miejscu narodzenia w centralnej niszy Groty Narodzenia. W 1757 r. Grecy odebrali franciszkanom bazylikę, a w czczonej Grocie ołtarz Narodzenia Pańskiego. W 1847 r. została przez nich usunięta srebrna gwiazda, co było jedną z przyczyn rozpoczętej kilka lat późniejwojny krymskiej, w której chodziło m.in. o prawa duchowieństwa prawosławnego, względnie katolickiego do opieki nad miejscami świętymi. Sytuację własnościową, ewidentnie niekorzystną dla Kościoła katolickiego, jeśli oceniać z punktu widzenia wcześniejszych praw i przywilejów, usankcjonował firman turecki z 1853 r., wprowadzający do dzisiaj obowiązująceStatus quo. Dokument ten reguluje daty i godziny kultu na terenie bazyliki i Groty Narodzenia.

Co roku 24 grudnia o godzinie 14:30 w Betlejem zaczynają się uroczystości wigilijne – procesja bożonarodzeniowa na Plac Żłóbka. Biorą w nim udział przedstawiciele dyplomatyczni, czytanie odbywa się w różnych językach.

 

 

 

Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej:

W 1881 r.. franciszkanie, by móc odprawiać msze święte budują tuż obok Bazyliki Narodzenia Pańskiego Kościół Św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Bardzo bogata św. Katarzyna zrezygnowała ze wszystkiego dla Kościoła. Torturowano ją na trzy sposoby i na koniec, kiedy zmarła jej kości kruki zaniosły do Egiptu – tak mówi tradycja.

W podziemiach kościoła znajdują się trzy groty min. św. Hieronima. Kościół Hieronimowi zawdzięcza Wulgatę – pierwszy przekładBibliinałacinędokonany przez niegow latach382406z języków oryginałów:hebrajskiegoigreki. Przekład miał na celu dostarczenie Kościołowi jednolitego tekstu. Do średniowiecza nie było żadnych innych tłumaczeń. Przekład Hieronima spotkał się z krytyczną oceną współczesnych. Zarzucano mu odejście od tekstuSeptuaginty, niemniej praca Hieronima stopniowo zdobyła sobie uznanie.

Wulgata w całej swojej historii miała wielu krytyków, ale pomimo tego była najważniejszym tekstem dla średniowiecznejEuropy Zachodniej. Dzieło Hieronima było pierwszą książką wydaną drukiem (Biblia Gutenberga). Przez ponad tysiąc lat, aż po wiek XX, była podstawowym tekstem Kościoła zachodniego, a do XXI wieku zachowało się ponad 8 tysięcy jej rękopisów.

Septuaginta– pierwsze tłumaczenieStarego Testamentuzhebrajskiegoiaramejskiegonagrekę.Nazwa pochodzi od liczby tłumaczy, którzy mieli brać udział w pracach nad przekładem.

Targum– przekład Biblii Hebrajskiejnajęzyk aramejski. Targumy tworzono po powrocie zniewoli babilońskiej, gdy aramejski stał się powszechnie używanym językiem potocznym naBliskim Wschodzie. Początkowo targumy tworzone były ustnie, z czasem zaczęli je spisywać tłumacze.

W wigilię w Kościele św. Katarzyny odprawiana jest msza św. która jest transmitowana na cały świat.

 

Pole Pasterzy:

Na wschód od Betlejem, w wiosce Beit Sahur, znajduje się Pole Pasterzy. Miejsce to upamiętnia obecność pasterzy wezwanych przez anioła w noc Bożego Narodzenia, by oddać cześć nowonarodzonemu Jezusowi w pobliskim Betlejem. Znajduje się tam kościół Ortodoksów wybudowany nad jaskinią oraz drugi kościół, który architekt Antonio Barluzzi wybudował dla franciszkanów w 1950 r. Kościół ma charakterystyczny kształt beduińskiego namiotu.

 

 

Na Polu Pasterzy Boże Narodzenie trwa cały rok – plenerowe wspólne kolędowanie było pięknym przeżyciem, po którym mieliśmy mszę św. w Grocie Kościoła. Nastrój przeżywania Bożego Narodzenia dopełniła figurka maleńkiego Pana Jezusa, którą przekazywaliśmy sobie z rąk do rąk podczas mszy św.

 

 

Spisała Agnieszka Nowak

Galeria zdjęć

 

Film z Pielgrzymki


GALERIA POZIOMA
ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

!!! CO, GDZIE, KIEDY !!!
marzec, 2021
pnwtśrczptsbnd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

PODZIĘKOWANIA

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

AKT ZAWIERZENIA GRUPY

SONDA
Czy Polacy wystarczająco pielęgnują pamięć św. Jana Pawła II
TAK
NIE

Wyniki
WAŻNE STRONY

KONTO UŻYTKOWNIKA
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Grupa "Santo Subito" - Parafia Św. Ojca Pio w Warszawie
ul. Rybałtów 25 - tel. Maciek 607-370-111, Piotr 604-280-522
e-mail: maciej.tc@gmail.com, popoinke@gmail.com
Informacje działają w oparciu o system CMS Webman
Generowanie strony [s]: 0.0779